JBD-1
JBD-2
JBD-3

hakdaus

Xiamen JINBEIDE Kauçuk Ylym we Tehnologiýa Ş. ATV, motosikl, agyr enjamlar, awtoulag we soňraky bazar.

Dwigatelde, generatorda, ATV-de, motosiklde we bag maşynlarynda we ş.m. ýangyç liniýa şlangyny, EPA we CARB kepillendirilen ýangyç liniýa şlangyny öndüriji.

Koprak oka
bg02
 • Tejribe

  Tejribe

  Güýçli gözleg we gözleg ukyby bolan 30+ ýyllyk tejribeli tehniki toparlar.

 • Howpsuzlyk

  Howpsuzlyk

  Doly synag merkezi we önümler barlaghanasy

 • Wezipe

  Wezipe

  Has gowy tehnologiýa, has gowy hil, has gowy bütewilik we has gowy hyzmat!

 • Şahadatnamalar

  Şahadatnamalar

  Eýýäm EPA, CARB, REACH, RoHS, PAHs, NP / OP we Phthalate gazandy we ISO9001-2008, ISO14001-2004 we TS16949 şahadatnama dolandyryş ulgamyndan geçdi.

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Guşak konweýerlerine näme üçin dartyş enjamlary gerek?

  Iýul-01-2022

  Konweýer kemeri, kemer konweýeriniň kadaly işleýşinde süýnüp, has uzyn we ýalpak görnüşli viskoelastik jisimdir.Başlamak we tormozlamak işinde goşmaça dinamiki dartgynlylyk bolar, konweýer kemeriniň elastik uzalmagy, konweýeriň skidine sebäp bolar, ...

 • Haýsy artykmaçlyklar bilen deňeşdirilende sinhron guşak sürüjisi we zynjyrly disk

  Iýul-01-2022

  Köp sarp edijiler sinhron guşak bilen zynjyr sürüjisiniň arasynda hiç hili tapawudyň ýokdugyny duýýarlar, ýöne bu nädogry pikir, sinhron guşak we zynjyr sürüjisi düýpli tapawut.Sinhron kemeriň zynjyr sürüjisiniň deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar, soň bolsa sinhron guşak sürüjisi we zynjyr sürüjisi ...

 • Wagt kemeriniň wezipesi näme?

  Iýul-01-2022

  Wagt kemeriniň wezipesi: hereketlendiriji işleýän wagty, porşanyň urmagy, klapanyň açylmagy we ýapylmagy, wagt birikmesiniň täsiri astynda tutaşdyrmak tertibi hemişe sinhron işlemegi dowam etdirýär.Wagtlaýyn kemer hereketlendirijiniň howa paýlaýyş ulgamynyň möhüm bölegi ...

Koprak oka